Sistema cat

A Marlon Branding sabem que publicitar és una tasca dinàmica: la integració de requisits tècnics, socials i econòmics, necessitats biològiques amb efectes psicològics i materials: forma, color, volum i espai; tot això pensat i interrelacionat amb el medi ambient que ens envolta. El procés de construcció d'una marca no es limita a l'administració estratègica del conjunt total d'actius vinculats en forma directa o indirecta al nom i/o símbol que identifiquen a la marca influint en el seu valor, tant per al client com per l'empresa propietària. Si no a la suma total del valor d'una empresa, considerant els actius i passius; tangibles i intangibles, d'aspectes tals com els seus propietaris, serveis, publicitat, col·locació i cultura. 

A Marlon Branding hem volgut recrear l'atmosfera de lliure expressió que podia respirar-se a "Actor's Studio". Som un equip multidisciplinari format per professionals de l'àmbit de la psicologia, la programació d'entorns digitals, el disseny gràfic o les ciències de la comunicació. La nostra filosofia es basa en la taula rodona, en l'eliminació de condicionants o prejudicis que limiten la creativitat, en la imaginació constructiva. Bevem de l'escola de Stanislavski perquè només aprofundint en el esperit d'una marca pot fer-se una bona publicitat d'ella (això, i que no som suficient guapos com per dedicar-nos al cinema).